Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Společnost Niamh, s.r.o. bere ochranu vašeho soukromí velmi vážně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny pro návštěvníky našich webových prezentací a portálů, které jsou uvedeny níže a zástupce našich klientů a dodavatelů.

Tento dokument obsahuje informace o tom, jaká osobní data Společnost shromažďuje, kde a jak jsou zpracovávána, kdo k nim má přístup a jaká jsou práva těch, jejichž data jsou u nás zpracovávána.

Tento dokument může být, včetně dodatků, v průběhu času aktualizován tak, aby odpovídal aktuální situaci jak interní ve způsobu zacházení s osobními údaji, tak případným změnám v legislativě, která to řídí. V případě větších změn bude informace o těchto změnách uvedena na naší webové prezentaci.

Jaká osobní data máme
Zde uvádíme maximální množství údajů, které o jedné osobě můžeme mít, většinou se jedná o určitou podmnožinu:

 • kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další)
 • uživatelské jméno a heslo při registraci na našich webových stránkách
 • jiné informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich webových stránkách

Dále můžeme shromažďovat údaje, které nám poskytnete o jiných osobách, např. kontaktní údaje na osoby, které spolu s vámi nebo na váš pokyn vstupují do interakce s námi.

Jaká data se sbírají automaticky
Společnost Niamh, s.r.o.. provozuje následující webové stránky:

 • www.niamh.cz
 • www.podnikomat.cz

Když některé z těchto stránek navštívíte, mohou být informace shromažďovány automaticky, např. pomocí souborů cookies a logů webových serverů. U těchto informací kromě velmi výjimečných případů nevíme, které osobě konkrétně patří a jedná se o následující informace:

 • typ a verzi vašeho prohlížeče
 • verzi a jazykové nastavení operačního systému
 • ze které stránky jste k nám přišli
 • jméno počítače, ze kterého přistupujete
 • IP adresu počítače, ze kterého přistupujete
 • stránky, které na našem webu navštívíte
 • čas, datum a délku požadavku, který poslal váš prohlížeč na náš webový server
 • hledané výrazy, které jste použili k nalezení našeho webu, pokud jste přišli přes vyhledávač

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie si můžete ve svém prohlížeči zakázat či omezit, vezměte však prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek mohou být omezené či zcela nedostupné, jako například registrace, při které používáme cookie k zabezpečení vašeho přihlášení.

Na našich webech používáme analytické služby třetích stran, například Google Analytics. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto provozují, používají technologie, jako jsou soubory cookie, logy webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat využívání webů. Informace získané těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být sděleny těmto poskytovatelům analytických služeb a jiným relevantním třetím stranám, které tyto informace používají například k vyhodnocení využití webů. Pro více informací o těchto analytických službách a o tom, jak se z nich odhlásit, navštivte následující internetové stránky:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Proč osobní data máme
Vaše osobní data máme proto, abychom mohli vykonávat následující činnosti:

 • zprostředkovat nebo zajistit služby které poptáváte nebo o ně máte zájem
 • zpracovávat platby
 • rozesílat marketingové materiály ohledně našich produktů a služeb
 • odpovídat na vaše dotazy
 • analyzovat naše služby a hledat způsoby, jak zvyšovat jejich kvalitu a výnosnost, a to například analýzou dat, prováděním auditů a dalších interních procesů
 • provádět kroky potřebné k ochraně proti podvodům a jiné nezákonné činnosti

Kdo má k osobním datům přístup
Vaše osobní údaje vidí pouze zaměstnanci, kteří pracují na dodání relevantní služby a dále je sdílíme s dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem na základě našich instrukcí. Tito dodavatelé mají oprávnění použít informace pouze k účelům, ke kterým byly získány.

V opodstatněných a spíše výjimečných případech můžete údaje sdílet s dalšími osobami, například subdodavateli a konzultanty, abychom mohli naši službu lépe poskytnout.

Dále můžeme vaše osobní údaje sdělovat na základě soudní pravomoci a tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony nebo jinými zákonnými procesy.

V případě koupě nebo prodeje Společnosti nebo aktiv mohou být osobní data sdělena třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími nebo prodávajícími a v případě realizace transakce mohou být osobní data převedena třetí straně s tím, že se v maximální možné míře budeme snažit zachovat důvěrnost vašich osobních údajů.

Jak jsou vaše osobní data zabezpečena
Vaše osobní data udržujeme v bezpečí nastavením, pravidelnou revizí a aktualizací technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neautorizovaným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Vaše práva a jak kontaktovat
Pokud chcete vědět, jaká osobní data o vás máme, ověřit si jejich aktuálnost nebo využít jiných práv, vyplývajících z platné legislativy, napište na: ondrej.tucek@niamh.cz